JIMI HENDRIX COLLECTOR

VINYLS

JIMI PLAYS MONTEREY

U S A

jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey usa
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey side 1 / usa
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey usa
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey side 2 / usa

JIMI PLAYS MONTEREY     Reprise  25358-1           1986

FOXY LADY     Monterey 67       

GERMANY

jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / germany
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / side 1 : germany
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / side 2 : germany
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / germany

JIMI PLAYS MONTEREY     Polydor  827 990-1     Germany          1986

FRANCE

jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / france
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / side 2 : france
jimi hendrix vinyls collector/ side 1 : jimi plays monterey  / france
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / france

JIMI PLAYS MONTEREY     Polydor  827 990-1             France          1986

JAPAN

jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / japan
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / japan
jimi hendrix vinyls collector/ side 1 : jimi plays monterey  / japan
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / japan
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / japan
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / side 2 : japan

JIMI PLAYS MONTEREY     Polydor  28MM 0488         Japan        1986

BRAZIL

jimi hendrix vinyls collector/side 1 :  jimi plays monterey  / brazil
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / brazil
jimi hendrix vinyls collector/ jimi plays monterey  / brazil
jimi hendrix vinyls collector/ side 2 : jimi plays monterey  / brazil

JIMI PLAYS MONTEREY     Polydor  827 990-1             Brazil        1986

TO BE CONTINUED . . . . . ..